Злословието и клеветата нямаше да имат такава сила

Злословието и клеветата нямаше да имат такава сила, ако глупостта не им проправяше път.

 Александър Дюма — баща