Телефонът на директора на цирка звъни…

Телефонът на директора на цирка звъни:
– Имате ли нужда от говорещ кон?
– Няма такова нещо! – затваря директорът. След малко пак се звъни: продължава …