Войник при психолог.

Войник при психолог. Психологът чертае разни фигури и пита войника какво вижда. Кръг:
– Гола жена! – казва войникът.
Психологът  рисува триъгълник:
– Гола жена! – казва войникът. продължава …