Една стара змия отишла на очен лекар

Една стара змия отишла на очен лекар.
– Докторе, дайте ми някакви очила. Напоследък виждам все по-лошо – казала змията.
Докторът я прегледал и ѝ дал специални очила. продължава …