Защо искате развод

– Защо искате развод?
– Жена ми държи в спалнята коза! Да знаете как мирише…
– Не можете ли да отворите прозореца?
– Да бе! И всичките ми гълъби да излетят?!