Мерило за невежеството

Мерило за невежеството ти е степента,
в която вярваш в неправдата и трагедията.
Онова, което за гъсеницата е краят на света,
за Учителя е пеперуда. продължава …