Диря остава, когато се върви по неотъпкано…

Диря остава, когато се върви по неотъпкано…
Самото отбиване от пътеката е вече характер…
Едно отбиване от пътеката продължава …