Един 102-годишен дядка решил да се жени …

Един 102-годишен дядка решил да се жени за две години по-младата му съседка. Отишъл в църквата да уговори датата с попа. Попът му казал обаче:
– Не мога, чадо, тази седмица не мога, ела другата, ще ви приема с булката. продължава …