Ерген пита свой женен приятел как е животът в брака.

Ерген пита свой женен приятел как е животът в брака.
– Прекрасен е!-отговаря жененият. -Прибираш се вкъщи, навсякъде чисто и прибрано, на масата е сервиран обядът, а до печката продължава …

Законите на ергена

Законите на ергена:
– Приготвената собственоръчно храна не се смята за недопечена или недоварена;
– Току що изсушените дрехи не се смятат за смачкани; продължава …