ЖАЛУЗИ – Радой Ралин

		  През първобитно време,
		  в диво, безкласово племе,
		  някакъв зъл канибал
		  свойта съпруга изял.
		      Той наказал я защото
		      друг погледнал й окото.

продължава …