Жените са декоративен пол

Жените са декоративен пол. Те никога нямат какво да кажат, но го казват очарователно. Жените представляват победата на материята над ума, както мъжете представляват победата на ума над морала.

Оскар  Уайлд

В съвършения брак мъжът и жената взаимно се допълват

В съвършения брак мъжът и жената взаимно се допълват.
Но има  мъже, които са толкова несъвършени, че се нуждаят от няколко жени.

Виторио де Сика

Правилата на Мъжа

  •  Мъжете не могат да четат мисли.
  • Научи се да си служиш с капака на тоалетната чиния.
    Ти си голямо момиче. Ако е вдигнат, свали го.
    На нас ни трябва вдигнат, на теб – свален. продължава …

Бил открит магазин, в който жените можели да си изберат и да си купят мъж

Бил открит магазин, в който жените можели да си изберат и да си купят мъж. На входа висяла табела с правилата на работа на магазина със следното съдържание:
1. Вие можете да посетите този магазин САМО ВЕДНЪЖ. продължава …