Човечността се определя не по това

Човечността се определя не по това, как се държим с хората.
Човечността се определя по това, как се отнасяме към животните.

Чък Паланюк