Жоро, вчера защо не беше на училище?

Учителката:
– Жоро, вчера защо не беше на училище?
– Майка ми роди, госпожо, вече си имам братче!
– Но как така, нали баща ти от две години е на работа в чужбина? продължава …