Двама си говорят за жени. Единият пита…

Двама си говорят за жени. Единият пита:
– Какво ще кажеш ако срещнеш жена, която те обича, разбира те, прощава ти всичко… продължава …