Днес най-после ще бъдем насаме, – казва младеж на момичето си…

– Днес най-после ще бъдем насаме, – казва младеж на момичето си. – Купил съм три билета за кино.
– Защо пък три?
– За майка ти, баща ти и брат ти.