Идва при психолога клиент…

Идва при психолога клиент. Ляга на кушетката и ..мълчи. Психологът търпеливо чака. Минава един час в абсолютна тишина. Клинетът мълчаливо става, остава 50 долара и сбогувайки се си тръгва. На следващия ден ситуацията се повтаря. продължава …