Две блондинки качени на дървото, режат клон…

Две блондинки качени на дървото, режат клон. Минава някаква старица:
– Не режете клона на който седите,че сигурно ще паднете! продължава …