Бог ни дава толкова, с колкото можем да се справим

Бог ни дава толкова, с колкото можем да се справим.
Ако ти даде повече, приеми го като комплимент.
То е, защото смята, че ти можеш да се справиш.

Кари Фишър – Поздрави от Холивуд