Вървят си двама компютърни специалисти по улицата…

Вървят си двама компютърни специалисти по улицата и виждат красиво момиче. Тогава единия казва:
– Виж тая какви Properties има! продължава …