Полицията разпитва костенурка…

Полицията разпитва костенурка обрана от два охлюва: – Госпожо, кажете ни какво се случи.
– Не знам, не знам… Всичко стана толкова бързо…