Всички са луди…

Всички са луди,
имаме избор единствено шизофренията и параноята :
или сме по няколко наведнъж,
или сме сами срещу всички.
Фредерик Бегбеде

Джек Керуак – По пътя

За мен единствените хора това са лудите…
лудите в живота, в разговора по пътя си към спасението.
Тези, които никога не се прозяват и не говорят банални неща, продължава …