Доктор се кара на медицинска сестра…

Доктор се кара на  медицинска сестра:
– За последен път ти казвам, Атанасова: Ако са бели и кръгли – това са таблетки, щом са черни и ръбести – значи са гайки. На теб ти е все тая, но болните се оплакват!