Имаш един скъпоценен камък…

Имаш един скъпоценен камък. Радваш му се, обичаш го. По едно време ти мине мисълта: Дали не е фалшив този камък? Сърцето ти трепне. После се успокоиш и казваш: Не е фалшив. Ами ако е фалшив ? продължава …

Пазете се от хора …

Пазете се от хора, които се опитват да омаловажат вашите стремежи. Незначителните хора винаги правят това. Истински великите са тези, които ще ви накарат да чувствате, продължава …

Мъдростта е наградата…

Мъдростта е наградата, която получаваш заради това, че си оставил другите да говорят, а ти си запазил мълчание тогава, когато си предпочитал да говориш“.

Дъг Ларсън