Животът ми се струва твърде кратък

Животът ми се струва твърде кратък, за да го пропилявам, като храня неприязън или търся чуждите грешки.

Шарлот Бронте

Възпитанието означава да се развиват способностите на детето…

Възпитанието означава да се развиват способностите на детето, а не да се създават нови способности, каквито то няма.

Джузепе Мацини

Танците са прекрасно обучение …

Танците са прекрасно обучение за момичетата: това е първият начин да научиш какво се кани да направи мъжът, преди още да го е направил.

Кристофър Морли

Ако откриехме, че ни остават само пет минути,

Ако откриехме, че ни остават само пет минути, за да кажем всичко, което искаме да кажем, то всяка телефонна кабина би била окупирана от хора, обаждащи се до заекване на други хора с уверения, че ги обичат.

Кристофър Морли

Да обичаш означава да оставиш онези, които обичаш, да бъдат изцяло себе си.

Да обичаш означава да оставиш онези, които обичаш,  да бъдат изцяло себе си,  а не да ги моделираш по свой образ и подобие. В противен случай обичта ни е насочена единствено към отражението продължава …