Жените са декоративен пол

Жените са декоративен пол. Те никога нямат какво да кажат, но го казват очарователно. Жените представляват победата на материята над ума, както мъжете представляват победата на ума над морала.

Оскар  Уайлд

Недей заради един определен човек …

Недей заради един определен човек да изменяш
на представите си за морал и почтеност
и не се мъчи да убеждаваш и себе си
и мене, че егоизмът бил проява на продължава …