Върви си човечец по тъмна улучка…

Върви си човечец по тъмна улучка. Внезапно група младежи му прегражда пътя. Гледа той – един държи счупена бутилка, друг верига, трети бухалка ..
– Давай всичко от джобовете! продължава …