Учителят задава въпрос на класа…

Учителят задава въпрос на класа:
– Деца кое е най-бързото нещо на света?
– Тока, учителю, – казал Иванчо – като натиснеш копчето и той веднага светва. продължава …