Иванчо се връща в къщи с насинено око

Иванчо се връща в къщи с насинено око.
И майка му му казва:
– Иванчо, аз казах ли ти преди да се сбиеш да броиш до десет.
А Иванчо и отговаря: продължава …