Говорят си двама психолози

Говорят си двама психолози:
– Колега, днес имах интересно потвърждение на теорията на Фройд за неволните грешки
на езика. Исках да кажа: продължава …