Май не трябваше да се женя…

– Май не трябваше да се женя… – казва един в бара.
– Защо?
– Ами – несходство в характерите! Жена ми не може да ме търпи, когато съм пиян, продължава …