Голяма част от нещастията в живота…

Голяма част от нещастията в живота се дължат на факта, че слушаме себе си, вместо да говорим на себе си
Мартин Лойд-Джоунс

Случват се и нещастия…

Случват се и нещастия.
Можем да търсим причината за тях, да виним другите,
да си представяме колко по-различен щеше да е животът ни,
ако не ни бяха сполетели. продължава …