Полицията разпитва костенурка…

Полицията разпитва костенурка обрана от два охлюва: – Госпожо, кажете ни какво се случи.
– Не знам, не знам… Всичко стана толкова бързо…

Върви си човечец по тъмна улучка…

Върви си човечец по тъмна улучка. Внезапно група младежи му прегражда пътя. Гледа той – един държи счупена бутилка, друг верига, трети бухалка ..
– Давай всичко от джобовете! продължава …