Размисли за самотата

Когато телефонът ти мълчи – това не е самота.
~ Това са лоши приятели…

Когато слушаш как тиктака часовникът – това не е самота.
~ Това е твърде много свободно време… продължава …