Всеки организъм започва да умира с момента на раждането

Всеки организъм започва да умира с момента на раждането и носи сам в себе си причината за неговото предстоящо разрушение.

Жан Жак Русо