Да обичаш означава да оставиш онези, които обичаш, да бъдат изцяло себе си.

Да обичаш означава да оставиш онези, които обичаш,  да бъдат изцяло себе си,  а не да ги моделираш по свой образ и подобие. В противен случай обичта ни е насочена единствено към отражението продължава …