Всички очакваме …

Всички очакваме от живота нещата,
които никога няма да ни се случат.
Чувстваме се измамени, макар никой нищо да не ни е обещавал. Съзнанието за безсилие.
Усещането за безпътица. продължава …

Когато знаеш нещо със сигурност…

Когато знаеш нещо със сигурност ,
то не може да те нарани.
Нараняват само очакванията
и последиците

Ерих Мария Ремарк – Триумфалната арка