Всички са луди…

Всички са луди,
имаме избор единствено шизофренията и параноята :
или сме по няколко наведнъж,
или сме сами срещу всички.
Фредерик Бегбеде