Бербатов се връща в България…

Бербатов се връща в България. Минава покрай един училищен двор и вижда деца да играят футбол. Приближава се към тях и пита:
– Момчета, мога ли да поиграя с вас?
Едното от тях казва: продължава …