Мерило за невежеството

Мерило за невежеството ти е степента,
в която вярваш в неправдата и трагедията.
Онова, което за гъсеницата е краят на света,
за Учителя е пеперуда. продължава …

Пеперудата

Някога отдавна живеел в древен град  Майстор, заобиколен от своите ученици. Най-способният от тях се замислил веднъж:
-А има ли въпрос, на който нашият Майстор няма да може да отговори. продължава …