Тери Пратчет – Пирамиди

Точно в този момент не търсеше никакви отговори.
Отговорите предполагаха наличието на въпроси
,а въпросите не водеха до никъде.
Въпросите продължава …