Черната овца

Изпращат известен професор в Черна Африка да живее и изучава живота на първобитно племе. Професорът прекарва дълго време там и успява да го научи да четат, пишат и смятат. Един ден жената на вожда ражда бяло дете. Племето е потресено, а вождът дърпа професора настрани и казва: продължава …