Когато тялото било създадено, всички части от него искали да бъдат Шеф…

Когато тялото било създадено, всички части от него искали да бъдат Шеф.
Мозъкът казал:
– Аз трябва да бъда шеф, продължава …

Размисли за самотата

Когато телефонът ти мълчи – това не е самота.
~ Това са лоши приятели…

Когато слушаш как тиктака часовникът – това не е самота.
~ Това е твърде много свободно време… продължава …

Има хора, които идват веднъж в живота ти

Има хора, които идват веднъж в живота ти. Те идват за да си отидат… И да не се върнат никога повече… Те не носят надежда, с тях няма мечти. Още когато се появят, ти вече знаеш, че ще си отидат. Всичко е въпрос на време. И въпреки всичко, те са тук, сега… продължава …