Правилата на Мъжа

  •  Мъжете не могат да четат мисли.
  • Научи се да си служиш с капака на тоалетната чиния.
    Ти си голямо момиче. Ако е вдигнат, свали го.
    На нас ни трябва вдигнат, на теб – свален. продължава …