Учителка с мини поличка започнала да пише на дъската …

Учителка с мини пола започнала да пише на дъската . Едното от децата се загледало в бедрата й и възкликнало :
– Лелеее, какъв хуваб крак!
Учителката се ядосала и го изпратила да доведе майка си. продължава …