Пеперудата

Някога отдавна живеел в древен град  Майстор, заобиколен от своите ученици. Най-способният от тях се замислил веднъж:
-А има ли въпрос, на който нашият Майстор няма да може да отговори. продължава …

Притча за търпението

„Нашето нетърпение разваля всичко“
Съпругът на една жена се върнал от война с просттравматичен стрес. Жената не можела да се справи с него, нито да го накара да се лекува и вече била готова да го напусне. продължава …

Притча за търговеца, който не знаел какво да прави

Един отчаян търговец, заплашен от разорение, отишъл за съвет при известен мъдрец в планината и го попитал : продължава …