Студент се явява на изпит, без да знае нищо

Студент се явява на изпит, без да знае нищо. Професорът тъкмо се готви да му пише двойка, когато младежът казва:
– А може ли сега аз да ви задам три въпроса. Ако отговорите, късате ме. Ако не отговорите обаче, пишете ми шестица.
Професорът помислил малко и се съгласил. Студентът запитал: продължава …

Професор към студент на изпит

Професор към студент на изпит:
– Кажете ми какви видове раждане познавате?
– Преждевременно, със закъснение, неправилно. продължава …

Колежке, Вие с какъв език сте?

Професор към студентка по време на изпит във факултета по класически и нови филологии:
– Колежке, Вие с какъв език сте?
Желаейки на всяка цена да вземе изпита си, тя отговорила:

продължава …