Двама полицаи си вървели…

Двама полицаи си вървели и в един момент, цвък, едно птиче се изакало на рамото на единия полицай. – Ей, дай една кърпичка да го избърша – казал той. – А! Къде ще го гониш да го бършеш.