Из протоколите за ПТП…

Из протоколите за ПТП…

  • “Пешеходецът ме блъсна и падна под автомобила.”
  • “Като се връщах, уцелих друга къща и се блъснах в дърво, което не ми принадлежеше.” продължава …