Професор към студент на изпит

Професор към студент на изпит:
– Кажете ми какви видове раждане познавате?
– Преждевременно, със закъснение, неправилно. продължава …