Живял някога младеж с лош характер…

Баща му веднъж му дал едно пълно с пирони чувалче и казал да забива по един пирон във вратата на двора всеки път, когато изгуби търпение или се скара с някого. Първия ден той забил 35 пирона във вратата. През следващите седмици се научил да контролира количеството продължава …